?

Log in

No account? Create an account

January 8th, 2008 - Verslo klasė — LiveJournal

Jan. 8th, 2008

02:49 pm - Su atėjusiais


Bolonijoje buvo daug triukšmo, bet anno due mille otto vis tiek (o gal kaip tik dėl to) atėjo.

atėjo...Collapse )

Previous day (Calendar) Next day