March 17th, 2008

pagr

De memoria – apie atmintį


Matėte Spielbergo „Dirbtinį intelektą“? Pati pabaiga – po daug tūkstančių metų ateiviai ledu padengtoje žemėje atkapsto vaiką-robotą. Jis prisimena tą, kuri jam buvo mama. Vadinasi, mama yra.

Devintokas būdamas, turbūt 1979 metais, dalyvavau jaunųjų kraštotyrininkų susilėkime Samaroje. Tada ji vadinosi Kuibyševas. Vieną vakarą organizatoriai primygtinai pasiūlė lipti į sceną sudalyvauti talentų rodyme. Paėmiau gitarą, užlipau aukščiau ir surėkiau lietuviškai „Linksminkimos“. Su rėkimu man visada buvo geriau negu su klausa. Kolega evenkas paklausė – apie ką? Sakiau – apie tai, kad gyvenimas yra gražus. 

Kiek žmonių nebūtų niekada girdėję Antano Vienažindžio, Vinco Mykolaičio-Putino, Sigito Gedos, Marcelijaus Martinačio tekstų, jeigu jie nebūtų buvę padainuoti? 

Poezijos ir žmonių jungtis – tiesi ir paprasta kaip styga.
 

Kai šiandien gatve važiavo katafalkas, abipus gatvės stovintys žmonės pradėjo ploti.

Artistas palieka sceną.

Tik „bis“ jau niekada nebeišeis šaukti.
 

Bet juk kol yra bent kas nors, kas prisimena, tol niekas nesibaigė, ar ne?