?

Log in

No account? Create an account

April 11th, 2008 - Verslo klasė — LiveJournal

Apr. 11th, 2008

01:41 pm - Maironi, atsakai už žodžius?


Na, tuos – „pavasario saulė prašvito meiliai...“

toliau...Collapse )

Previous day (Calendar) Next day