May 12th, 2008

pagr

Gražgarsčių sėjos metas


Virš pelkės kabo suopis. Keturiuose inkiluose tvarkingi santuokiniai varnėnai darbščiai triūsia ir tik viename vaikinas vis dar perstumdo baldus, dairosi žemėje gražesnių šapų, neša juos vidun ir atsisėdęs ant savo nusižiūrėto inkilo stogo plyšauja virpindamas sparnus.

Collapse )