?

Log in

No account? Create an account

October 14th, 2008 - Verslo klasė — LiveJournal

Oct. 14th, 2008

03:03 pm - Jėga tebūna su jumis


Šiaip jau neretai čia dūsauju, gavęs krūvelę kitą pranešimų spaudai. 

toliau...Collapse )

Previous day (Calendar) Next day