?

Log in

No account? Create an account

October 21st, 2008 - Verslo klasė — LiveJournal

Oct. 21st, 2008

03:43 pm - Su pakilia nuotaika sutiko darbo žmonės


Sutiko jie žinią, kad raštijos darbininkai ir kūrybinio fronto darbuotojai pateiks liaudžiai naujų savo kūrinių.
 

toliau...Collapse )

Tags:
Current Music: Jimmy Raney - Watch What Happens
Previous day (Calendar) Next day