?

Log in

No account? Create an account

November 11th, 2008 - Verslo klasė — LiveJournal

Nov. 11th, 2008

04:19 pm - Burbulų klausimas


Matote, kaip sproginėja – pukšt, pukšt, pukšt.

Gali net ir gražu pasirodyti...Collapse )

Current Music: Carmen-The Habanera
Previous day (Calendar) Next day