?

Log in

No account? Create an account

November 12th, 2008 - Verslo klasė — LiveJournal

Nov. 12th, 2008

05:24 pm - Mieli Lietuvos žmonės


Čia toks kreipinys buvo.

 

Taigi, mieli Lietuvos...Collapse )

Previous day (Calendar) Next day