February 13th, 2009

pagr

Eina visi...

paremti lietuviškos leidybos

Šitą...

Nagi imkit ir nueikit pažiūrėti, ar "Tyto albos" stende vis dar kabo Gerb. maumaz 'o didelis didelis portretas.

Ir tik paskui jau - gero savaitgalio.
  • Current Music
    Francis Cabrel - La fille qui m'accompagne
  • Tags