September 17th, 2009

pagr

Paspauskite mygtuką „pauzė“

Atėjo metas krautis lagaminus.

Prasideda tradiciniai dvisavaitiniai kalbų praktikos ir Europos istorijos kursai. Kartosiuosi lenkų, čekų, vokiečių, slovėnų ir italų kalbas.
Sako, jeigu nori prajuokinti Viešpatį, papasakok savo planus.
Bet vis dėlto.
Ketinu aplankyti Dantės kapą (tikri lietuviai turi lankyti kapus) ir Šv. Mato kapą. Na, ir pažiūrėti, kas ten įdomaus yra teritorijoje tarp jų. Į didelius miestus nevažiuosiu.
Jeigu turėsiu ūpo – į virtualybę išlįsiu. Jeigu ne – jau atleiskite.
Susitiksime vėl spalio pradžioje.

Ir - ačiū visiems, įsidėjusiems VK skydelį. Ne, priešingai negu skelbia mylimoji pipedija , katastrofų nėra. Bet tokia nuoširdi parama net graudina. Tuoj nusibrauksiu ašarą ir eisiu parūkyti.