October 5th, 2009

pagr

Trumpas, buitinis

 

Darbelis nudžiugino krūviais. Gerai, kad atostogos nuoširdžiai ir švariai išvalė operatyvinę atmintį. Buvo kur susidėti naujus baitus.
Todėl esu nusipūkštęs kaip persenęs gepardas, visą dieną vaikęs visokius eiklius gyvūnėlius. Jeigu ko ir trokšta organizmas, tai tik atsiversti kokią nors iš esmės grafomanišką rašliavą.
 
Na, kad ir kokį Golovačiovo kūrinį. 
Anonsas lyg ir byloja, kad nuotaiką atitiktų:

"Ветви Дендроконтинуума предстоят глобальные изменения. И первое из них — вырождение человечества и освобождение от него звездных систем галактики. Однако для людей не все так безнадежно. Выход есть, но о нем пока не знает никто, кроме Клима Мальгина — мага и оператора реальностей, странно и загадочно исчезнувшего среди миров и времен." 

Vertimas jaunesniajai kartai:
"Dendrokontinuumo šakos laukia globalios permainos. Pirmoji iš jų – išsigimusi žmonija ir nuo šios išsivadavusios galaktikos žvaigždžių sistemos. Vis dėlto ne viskas žmonėms taip beviltiška. Išeitis yra, bet apie ją kol kas niekas nežino, išskyrus Klimą Malginą – magą ir realybių operatorių, keistai ir paslaptingai pradingusį tarp pasaulių ir laikų."

Skamba gundančiai, ar ne?